Bursa.ro-Reorganizarea prin fuziuni sau divizări

Reorganizarea prin fuziuni sau divizări

Creditorii nu mai pot să blocheze fuziunile sau divizările firmelor prin opoziţii, ci doar în instanţe

Juriştii atrag atenţia că unii afacerişti ar putea să abuzeze de prevedere, sustrăgându-se de la plata datoriilor

Firmele vor putea, mult mai uşor, să se reorganizeze prin intermediul divizării sau fuziunii, în contextul în care, până în prezent, realizarea celor două operaţiuni putea să dureze şi până la un an, din pricina opoziţiei creditorilor.

Parlamentul a adoptat, pe 9 martie, o iniţiativă legislativă a Guvernului de modificare a Legii societăţilor comerciale, prin care creditorul social nu mai poate să blocheze operaţiunile de fuziune sau de divizare a firmei debitoare, fiind eliminat caracterul suspensiv al opoziţiei.

"Formularea unei opoziţii nu are ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării şi nu împiedică realizarea lor", potrivit legii, aflată, în prezent, la Preşedinţie pentru promulgare.

Creditorii, care sunt îngrijoraţi că nu-şi vor mai recupera o parte din bani prin procesul de fuziune sau divizare a firmei debitoare, vor putea, în continuare, să conteste opera-ţiunile în instanţă.

Legea aduce ca noutate atât faptul că procesul va fi unul rapid (n.r. - pronunţarea asupra opoziţiei fiind supusă numai recursului), dar şi o serie de garanţii pentru diminuarea ris-cului neplăţii datoriilor.

"Dacă un creditor nu a obţinut realizarea creanţei sale de la societatea căreia îi este repartizată creanţa prin divizare, toate societăţile participante la divizare răs-pund pentru obligaţia în cauză", prevede legea.

Argumentele Guvernului

Guvernanţii consideră că reorganizarea firmelor - prin intermediul divizării sau fuziunii - reprezintă "o soluţie reală pentru asigurarea viabilităţii, pentru eficientizare, şi pentru crearea premiselor unui circuit comercial fluent".

"Simplificând substanţial procedura de derulare a operaţiunilor de fuziune şi divizare, noua reglementare permite implementarea rapidă a proceselor de reorganizare societară, cu respectarea standardelor de protecţie a tuturor părţilor implicate", spun iniţiatorii actului normativ.

Executivul mai arată că măsuri similare au fost adoptate şi în alte state membre UE precum Franţa sau Bulgaria şi că "neadoptarea unei astfel de soluţii cât mai rapid influenţează negativ mediul de afaceri, limitând premisele de redresare economică şi adâncind efectele crizei financiare".

Oamenii de afaceri, de acord

Oamenii de afaceri consideră că noile prevederi sunt necesare, în contextul în care, potrivit lor, viitorul unei societăţi trebuie decis de către acţionariatul său şi nu de către unii dintre creditori aflaţi în conflict cu societatea.

Cristian Pârvan, secretar general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, ne-a declarat: "Acţionarii sunt cei care trebuie să decidă viitorul unei societăţi. Orice alt demers faţă de ce scrie în statut, în conformitate cu Legea societăţilor comerciale, nu ar trebui să poată func-ţiona, pentru că pierdem timp. Atât divizarea cât şi fuziunea sunt operaţiuni folosite în restructurarea unei afaceri ca filozofie de bussines, nu neapărat din raţiuni financiare. Fuziunea poate duce la consolidarea unei societăţi, iar divizarea este folosită atunci când anumite activităţi se autonomizează şi astfel se vor putea dezvolta independent mult mai bine".

Ce spun juriştii

Juriştii susţin şi ei că noile prevederi sunt necesare, în contextul în care, consideră ei, unii dintre creditori blochează reorganizarea unei firme şi din raţiuni "emoţionale", din cauza neînţelegerii cu acţionarii firmei debitoare.

Avocatul Zeno Sustac, expert în drept comercial, arbitru al Curţii Internaţionale de Arbitraj, ne-a explicat: "Ca şi uzanţă, creditorii obişnuiesc să facă opoziţie mai mult sau mai puţin justificată de un interes economic, în cazul unor fuziuni sau divizări. În acest context, trebuie menţionat şi aspectul deteriorării unor relaţii de afaceri între creditor şi debizor, din pricina exis-tenţei unor creanţe neachitate după un anumit termen. Este posibil ca acele creanţe să interfereze în mod vital asupra activităţii economice a creditorului, care, dacă este societate comercială, poate ajunge în incapacitate de plată. Din acest motiv, creditorul are tentaţia să blocheze, cu toate instrumentele legale, orice posibilă fuziune sau divizare, neţinând cont că este posibil ca tocmai aceasta să-i aducă beneficii pe termen mediu sau lung la recuperarea creanţei".

Avocatul Zeno Sustac admite însă că unele firme pot apela la fuziune sau divizare pentru a încerca să scape de plata datoriilor.

Zeno Sustac ne-a mai precizat: "Nu este exclus ca unele firme să încerce să fraudeze creditorii prin intermediul acestui tip de reorganizare, dar creditorul are posibilitatea să atace în instanţă orice act care l-ar prejudicia, nefiind îngrădit dreptul sau de a se opune unor acţiuni de natură să-l lezeze. Totuşi pentru creditori nu ar trebui să fie motive de îngrijorare, întrucât legea spune că < dacă un creditor nu a obţinut realizarea creanţei sale de la societatea căreia îi este repartizată creanţa prin divizare, toate societăţile participante la divizare răspund pentru obligaţia în cauză".

Inscriere newsletter

Zeno Daniel Sustac 2012