Desfacerea căsătoriei, cu scutire de la plata taxei de timbru

Părţile care îşi soluţionează disputele prin mediere conform dispoziţiilor art. 59-66 din Legea nr. 192/2006 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 115/2012 , sunt scutite în anumite condiţii începînd cu data de 1 octombrie 2012 de la plata taxei de timbru.

 

Aceste prevederi sunt aplicabile în mai multe materii dar utilitatea maximă se regaseşte în domeniul dreptului familiei, în cazul desfacerii căsătoriei şi a stabilirii aspectelor accesorii încetării sale.

Astfel, medierea devine cea mai avantajoasă metodă de desfacere a căsătoriei atunci când există copii minori rezultaţi din căsătorie iar soţii nu mai doresc continuarea mariajului. În cazurile în care parţile ajung la o înțelegere cu privire la desfacerea căsătoriei materializată într-un acord de mediere, acestea se vor putea înfațișa la judecătorie, în camera de consiliu, pentru a solicita pronunțarea unei hotărâri care să consfințeasca înțelegerea lor.

Procedura de judecată se va desfaşura cu celeritate iar desfacerea căsătoriei se va realiza în condiţii de confidenţialitate, evitându-se astfel atat pentru soţi cât şi pentru minori, calvarul expunerii publice a problemelor cu care se confruntă familia respectivă.

Părţile vor depune în instanţă împreună cu acordul de mediere, o cerere de consfinţire a înţelegerii lor, instanţa va verifica legalitatea înţelegerii şi va pronunţa o hotărâre care constituie titlu executoriu în condiţiile legii.

Legea prevede că pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se va depune de către părţi la judecătoria competentă să pronunţe divorţul.

Inscriere newsletter

Zeno Daniel Sustac 2012